Hoyle Card Games

Hoyle Card Games 2.2.0.65

Đó là cái lớn nhất & phần lớn bộ sưu tập thẻ chơi trống cho PC & Mac
Tải về
Người dùng đánh giá
3.6  (11 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.2.0.65 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Encore | Thêm chương trình
Với hơn 150 trò chơi variations, Hoyle Card Games 2012 là những thứ lớn nhất & nhất báo động hoạt động bộ sưu tập thẻ chơi trống cho PC & Mac! Chọn chơi bài thích như xì phé, Gin Rummy và là trái Tim hay thử tay ở Cribbage, Euchre hay Spades. With qua 45 loại của Solitaire, nghỉ đi khỏi cuộc sống hàng ngày, và huấn luyện của não. Dành cho người trẻ tuổi hay trẻ-ngay tim, thử Go Fish, Old Maid và War. Each trò chơi từ Hoyle, đầu bò trong trò chơi nhàn hạ, là dễ học... và vui chơi.
Lớn bài, nhanh trò chơi và dễ-chuyển giao diện người dùng làm Hoyle Card Games 2012 tính giải trí và vui vẻ. Boong là chất của mày trong việc với nhanh trò chơi, nên nghỉ một chút từ mỗi ngày trôi qua nhanh và đó chán quá treadmill.
Thông tin được cập nhật vào: